ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

1. นำปิ่นโตไปวัด

2. ร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

3. พัฒนาวัด เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณวัด

เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดควนโพธิ์ โดยแต่งกายด้วยเสื้อขาว หรือชุดขาว โดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน