ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลควนโพธิ์ แจ้งประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน