ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง สถานที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 มี.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีตำบลควนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 มี.ค. 2564
4 ประกาศ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ก.พ. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส๑)๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 ม.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 ม.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ม.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ม.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ม.ค. 2564
10 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25