ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนเร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 เม.ย. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 29 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 เม.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ย่านตาขาว-พิกุลทอง ช่วงที่2 หมู่ที่1,5,2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 เม.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 เม.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาสที่2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 เม.ย. 2563
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21