ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ส.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ส.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ส.ค. 2563
7 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.ค. 2563
9 ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2563
21
30 มิ.ย. 2563
10 ประกาศ บริการทำหมันสุนัขและแมวปี พ.ศ. 2563
39
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23