ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ส.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ส.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ก.ค. 2563
5 ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2563
3
30 มิ.ย. 2563
6 ประกาศ บริการทำหมันสุนัขและแมวปี พ.ศ. 2563
16
29 มิ.ย. 2563
7 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ย่านตาขาว-พิกุลทอง ช่วงที่2 หมู่ที่1,5,2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 พ.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 พ.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23