ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส๑)๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ม.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ม.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ม.ค. 2564
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 ม.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
24 ธ.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 82-007 สายนายายหม่อม-พิกุลทอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ธ.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
16 ธ.ค. 2563
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
03 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24