qrcode:อบต.ย่านตาขาว
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
133 คน
เดือนที่แล้ว :
184 คน
ปีนี้ :
133 คน
ปีที่แล้ว :
1,569 คน
ทั้งหมด :
4,925 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.70.175
   
 
 
 
 
 
 
 
 
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-007 สายนายายหม่อม-พิกุลทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,040 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [24 ธ.ค. 2563]
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 ตำบลย่านตาขาว ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 ก.ย. 2563]
**
**หมายเหตุ**อ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
(รบกวนรีเฟรชหน้าเว็บ กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.หรือ โทรมาแจ้งผู้ดูแล)